TURBO TIMER X

 

OB-LINK
TURBO TIMER X
TIMER專門用於使用點火鑰匙啟動的渦輪引擎車輛。渦輪車用第10代 turbo timer、最新版10th登場


 oblink2 c 

TURBO TIMER X02 (1)TURBO TIMER X02 (2)


 

 

 

 

Copyright Since 2020 © HKS Taiwan Service 昶和企業有限公司

All Rights Reserved.網站內之所有圖片、文字、照片,均受相關法令保障,未經同意,不得任意重製、轉載或利(使)用。
對於任何侵害智慧財產權、相關權益或損及商譽者,僅將依法維權究責。

連絡電話&E-Mail

+886 2 8512 3338
hks@hks.com.tw地址

241台灣省新北市三重區光復路一段109號
No.109, Sec. 1, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.)